Hva kan jeg hjelpe med

Etter å ha jobbet som coach i 12 år ser jeg at min styrke ligger i å hjelpe mennesker med å finne retning i livet sitt og tro på seg selv. Da må det en bevisstgjøringsprosess til slik at de blir bedre kjent med seg selv. Her er eksempler på temaer:

 • Hva får jeg energi av?
 • Hva tapper meg for energi?
 • Hvilke mønster har jeg som er uhensiktsmessig og hvilke er hensiktsmessig?
 • Hvordan kan jeg være snill med meg selv - ta bedre vare på meg selv?
 • Hvordan oppnå bedre balanse mellom jobb og privatliv?
 • Hvordan bli tydeligere - sette grenser - lære å si nei?
 • Hvordan få bedre selvtillit og selvfølelse?
 • Hvilke ingredienser er viktige i mitt liv slik at det blir meningsfylt?
 • Hvordan skilne mellom det som er viktig og uviktig?
 • Hvordan prioritere slik at jeg kommer dit jeg vil?
 • Hvordan skape mer ro og overskudd?
 • Hvordan få mer harmoni og glede?
 • Hvilke sider av meg selv trives jeg med og hvilke trives jeg ikke med?
 • Hvordan akseptere alle sider ved meg selv?
 • Hva er meningen med mitt liv?
Kontakt
Mobil:
41 30 94 05

Mail:
cille@cillesaastad.no
Adresse

Sandvika

Ta kontakt for veibeskrivelse.

Gratis prøvetime

Tar for tiden ikke inn nye klienter.

Nyhet

"Bekymring tar ikke bort morgendagens problemer, det tar bort dagens fred!"

Copyright 2010 by Cille Saastad :: Coach & Samtalepartner   Login