REFERANSER FRA FORRIGE KURS:

"Gode problemstillinger. Bra med konkrete råd. Fint å høre om ulike utfordringer som kanskje vil komme når barna blir eldre. Nyttig og hyggelig - inspirerende." Nina Kristin Amdahl

"Bra kurs. Dette skal jeg ta med meg." Stefan Johnsen

"Bra med fokus på hverdagslige problemer. Fin fremføring. Begge formidlet bra. Ok gruppe. Nyttige temaer. Enkelt å forstå." Trude Mørtvedt

"Fin ramme rundt det. Konkret, positivt og matnyttig. Så gyver vi på med friskt mot igjen." Tonje Apeland

"Igangsatte ens egen tankevirksomhet. Fint engasjement hos alle. Variert. Mange bra tips. Bra form for et slikt tema." Eilert H. Lund

Kurs

INSPIRASJONSKVELD FOR TENÅRINGSFORELDRE

Hvordan snakke slik at tenåringer lytter, og lytte slik at tenåringer snakker?

Vi ønsker det beste for barna våre. Vi gjør så godt vi kan. Likevel blir det mye masing og lite konstruktiv dialog

Sett av en kveld hvor du lærer å:
• Bli bedre til å lytte.
• Gjøre endringer for å få det hyggeligere sammen.
• Uttrykke irritasjon uten å mase, formane, true og befale.

Kurset egner seg best for deg som har barn i alderen 12-16 år. Vi formidler teori og kommunikasjonsteknikker. Sammen med andre tenåringsforeldre får du anledning til å øve og diskutere.

Kursledere: Anette Forsen Bache og Cille Saastad. Begge jobber som coacher og er spesielt opptatt av kommunikasjon med tenåringer.


Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon

Copyright 2010 by Cille Saastad :: Coach & Samtalepartner   Login